SMARTTRAF TRAFİK ANALİZ SİSTEMİ

RSA SmartTraf karayollarında trafiğin durumunu analiz eden görüntü işleme temelli sensördür. Konumlandığı noktadaki trafiğin durumunu gerçek zamanlı olarak %98 başarıda tespit eder. Trafik yoğunluğu, trafiğin ortalama akış hızı, birim zamanda geçen araç sayısı ve bu araçların tipi ( kamyon, otomobil, minibüs vs. ) bilgilerini yol geneli ve şerit bazlı olarak gerçek zamanlı raporlar. Trafikte herhangi bir anomali tespit edilirse operatöre alarm verir.

Raporlar ve alarmlar bulut tabanlı raporlama arayüzü ile kullanıcıya sunulur. Raporlama arayüzleri grafiksel araçlardır. Bu sayede anlaşılır ve görsel raporlar oluşturulur. Oluşturulan raporlar için zaman aralığı, lokasyon, güzergah, şerit, araç tipi gibi birçok kısıt tanımlanabilir. Sahadaki cihazlar güzergah veya bölge sınırına göre gruplandırılabilir ve bu grupların verileri tümleşik yada ayrık olarak raporlanabilir.

Gömülü Sistem

SmartTraf bütünleşik bir üründür. Görüntü sensörü, işlem ünitesi, haberleşme modülleri ve ek sensörler cihaz üzerinde gömülü durumdadır

Tak Çalıştır

Sistem iletişim ve enerji alt yapısına ihtiyaç duymaz. Üzerindeki güneş panelleri ve bataryalar vasıtası ile enerji ihtiyacını karşılar, gömülü GSM modülü üzerinden sunucu ile haberleşir Sistem karayolunda uygun bir noktaya monte edilir ve otomatik olarak çalışmaya başlar

Video Kaydı

7/24 video kaydı alır. Bu sayede sistemin başarısı teyit edilebilir ve görüş alanında gerçekleşen önemli olaylar ve anomaliler kayıt altına alınabilir

SmartTraf

Sistem güncel trafik durumunu gerçek zamanlı ve detaylı bir şekilde tespit etmek için kullanılır. Buna benzer çözümlere getirdiğimiz yenilik trafik optimizasyonudur.

Cihaz üzerinde farklı sensörler ( atmosferik, hava kirliliği vs. ) mevcuttur. Bulut tabanlı merkezi analiz yazılımı tüm bu sensörlerin ürettiği verileri ve çevrimiçi servislerden sensörlerin kurulu olduğu lokasyonlara ait çeşitli verileri toplar. Toplanan verileri yapay zeka algoritmaları analiz eder ve trafik yoğunluğunun yüksek olduğu anlarda bu problemin çözümü için dinamik senaryolar üretilir. Üretilen senaryolar operatöre sunulur.

Bulut Tabanlı Raporlama

Tak-çalıştır şekilde kurulan cihazlardan, yetkisi olan her kullanıcı çevrimiçi olarak veri çekip, rapor çıktıları görüntüleyebilir. Admin yetkisine sahip kullanıcı, diğer kullanıcıları yönetebilir, yeni kullanıcı tanımlayabilir. Tüm sistem tamamen çevrimiçi şekilde çalışır ve yönetilir. İstenildiği takdirde tüm sistem intranet üzerinde lokal sunucularda çalıştırılabilir.

Entegrasyon

Merkezi raporlama ve analiz yazılımına bir çok farklı firmanın, farklı tipteki sensörü entegre edilebilir. Sistem akıllı şehir platformu vizyonu ile geliştirilmiştir. Farklı tipte veriyi aynı arayüzde görüntüler ve raporlar. Birbiri ile ilişkili verileri ortak tablolarda değerlendirir.

Kolay Yönetim

Çalışan tüm sensörler bulut tabanlı arayüzden takip edilebilir ve yönetilebilir. Yeni bir cihaz kurulduğunda cihaz üzerindeki gps modülü ile kendi lokasyonunu buluta göndererek sisteme entegre olur ve otomatik olarak çalışmaya başlar. Cihazların sağlık bilgileri sunucu tarafından sürekli kontrol edilir. Yazılım güncellemeleri sunucu tarafından otomatik olarak sahadaki tüm cihazlara yapılır