Afet ve Acil Durum Yönetim Sistemi

Uluslararası standartlara uygun, afet/acil durum öncesi planlama ve hazırlık, afet/acil durum sonrası değerlendirme ve iyileşme süreçleri ve müdahale, koordinasyon, mesajlaşma, bilgi erişim ve karar destek kabiliyetlerini geliştirme süreçlerinde yapay zeka kullanılarak üst seviye güvenlik sağlayan afet ve acil durum yönetim sistemleri geliştirilmektedir.

Çalışan Güvenliği Sistemleri

Sadece çalışma ortamı içerisinde değil, farklı ortamlarda da bulunan çalışanların sağlık ve güvenlik durumlarının takip edilmesi gerekmektedir. Bunu sağlayan sistemler geliştirilmektedir.

Acil Durum Yönetim Sistemleri

Doğal afetleri ya da suç teşkil eden, insan sağlığını ve hayatını tehlikeye atan olaylara karşın, o bölgede bulunan sakinlerin veya ziyaretçilerin can sağlığının korunması için sistemler geliştirilmektedir. Bu sistem hava durumu verilerini kullanarak geliştirilmiştir.

Bilgilendirme Sistemleri

Çalışanların acil bir durumdan haberdar olmasını sağlayan acil durum sırasındaki güncel görevlendirmelerini öğrenmelerini sağlayan bir sistemdir. Bu sistem çalışanlara Sms, otomatik arama, ve mail yollarıyla ulaşmaktadır.

Bilgi İşlem Otomasyon Sistemleri

Bilgi işlemde oluşan hatalar sonucu oluşan aksaklık süresini minimuma indirmek için iletişimi, iş birliğini ve düzenlemeleri arttırmayı hedefleyen ve böylece işletmenin işleyişini hızlandırmayı amaçlayan sistemler geliştirilmektedir.

Öngörü ve Engelleme Sistemleri

Sistemde iş devamlılığını sağlayan modüller bulunmaktadır. İşletmenin icraatlarını ve tedarik zincirini tehdit edebilecek dış etkenlerin önceden tahmin veya tespit edilmesiyle, oluşacak sıkıntıların çözüm süresini uzatarak aksaklıkların daha az hasarla onarılmasını sağlayan sistemler risk tehdit ve zaafiyet analizleri çerçevesinde geliştirilmektedir.

Tıbbi Müdahale Sistemleri

Sağlık alanında teşhis ve tedavi süreçlerini kısaltmak ve kolaylaştırmak için klinik içi etkin iletişim hedeflenmektedir. Daha sağlıklı bir iletişim ve bilgilendirme sağlamak için tıbbi müdahale sistemleri geliştirilmektedir. Bu sistemler sayesinde sağlık çalışanları teşhisleri veya tedavilerin ön aşamalarını hastalar sağlık merkezinde bulunmadan yürütebilecektir. +, hastanelerdeki acil odalarının yoğunluğu azalmaktadır. Yoğunluk azalmasıyla birlikte tedavi kalitesi ve müşteri memnuniyeti artmaktadır. Bu da hastane ve tedavi merkezlerine kar kazandırmaktadır.